BIOGRAFI

Född och uppväxt i Årjäng i västra Värmland. Studerade konst och teologi i Stockholm och Uppsala tidigt 70-tal och prästvigdes i Uppsala 1979 för tjänst i Arvika. Har arbetat i Svenska Kyrkan i 40 år och avslutade tjänsten som kyrkoherde i Utlandskyrkan med tjänst i Aten. Arbetade sex år i Grekland. Har alltid haft pennan, penseln och färgerna som mina bästa vänner. Konstnärlig verksamhet har de senaste åren varit huvudsysselsättningen med skrivande och måleri som blivit böcker och utställningar.

SYFTE

Mina målningar syftar till att vara poesi för ögat, inspirerade av naturen och personliga upplevelse av livet. Färger, strukturer och organiska former är varvade och lagrade i en komplex visuell väv som antyder de underliggande känslorna och komplexiteten i våra liv. Verken bygger nästan helt på det metaforiska, mönstrade och abstrakta snarare än någon speciell avbildning. Det är äktheten i känslan jag är intresserad av snarare än äktheten av en specifik representation som redan är förstådd eller igenkännbar. Målningarna är medvetet öppna av just denna anledning.