Mina målningar, teckningar och dikter handlar om poetiska landskap där betraktaren kan gå in och möta sina egna stigar, vägskäl och hållplatser. Vi ser på många olika sätt, beroende på vad vi bär med oss i våra erfarenheter. Min förhoppning är att öppna upp en berättelse så att du som läsare och betraktare kan gå in och finna ditt eget landskap.

Min berättelse

Berättelser har alltid haft en central plats för mig. Under 40 år arbetade jag som präst och förvaltade gamla berättelser och nya i möten med människor. Ur detta växte egna berättelser som idag fortsätter i bilder och texter.