Konstnär, författare och präst som bor i Karlstad. Tecknar och skriver om det som väcker förundran och respekt för livet. Målar och komponerar bilder till glädje för ögat och för att se världen och inte bara titta. Erfarenheter som präst fortsätter in i författandet, där de ständigt närvarande livsfrågorna fortsätter att formuleras och tolkas.  Läs mer om händelser under 2023 här.

Målningar, teckningar

Brutna färgackord, trevande former och livfulla ytor bildar kompositioner med rörelse och riktning. Fler målningar av Gunnar.

Böcker

Reflektioner över möten med människor och platser. Läs mer om Gunnars böcker här.

Byggnader och miljöer är rum för gemensamt liv där vi kan bli delaktiga i det som är större än oss själva. Läs mer om design här.