Gunnar målar och skriver. Han ger ut böcker med dikter och teckningar. En målning börjar ofta med en linje och en ristning på duken. Flera lager tillkommer och ganska snart framträder en rörelse på duken som blir en komposition med riktningar och förhållanden.