Gunnar

Horisont

Det är bra att byta utsiktspunkt. Vi är så vana att se ut över ett landskap där horisonten delar himmel och jord och hav. Men när vi lyfter blicken och ser på världen från ovan eller underifrån, blir allt nytt och ovant. Det hjälper oss att komma ut ur vårt vaneseende och uppfatta det gamla …

Horisont Läs mer »