Karlstad stadsmiljö

Karlstad är lite grann som Nordens Venedig, med Klarälvens vatten som ringlar sig genom staden. Kring Operan, Museet och Domkyrkan öppnar sig torg och vandringsstråk.