Målningar 2021

Vi ser på många olika sätt, beroende på vad vi bär med oss i våra erfarenheter. Min förhoppning är att öppna upp en bildberättelse så att betraktaren kan gå in och finna sitt eget landskap.